Stališča IAS

Mnenje IAS o predlogi Nacionalnega programa visokega šolstva, september 2021

Mnenje IAS o predlogu Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030

Trije predlogi Vladi RS za spremembo stanja

Trije predlogi vladi RS za spremembo stanja

Priporočila IAS za prenovo tehniškega izobraževanja v Sloveniji
Priporočila IAS za prenovo tehniškega izobraževanja v Sloveniji

Stališča IAS do razvoja energetike v Sloveniji do leta 2030 s pogledom do 2050
Stalisca IAS do razvoja eneregetike v Sloveniji

IZHODIŠČA ZA INŽENIRSKE KRITERIJE

Izhodisca za inzenirske kriterije IAS

Stališča IAS 2013-2014
SLOVENIJA POTREBUJE NOVO VIZIJO RAZVOJA GOSPODARSTVA IN DRUŽBE

Vizija_usmeritev_predlogi

Namen pobude

Povzetek stališč

Primerjalna analiza

IAS 25. 5. 2012 – Mnenje o stanju v Sloveniji in nekaj predlogov za spodbuditev gospodarske rasti
MNENJE IAS O STANJU V SLOVENIJI IN NEKAJ PREDLOGOV ZA SPODBUDITEV…

IAS 19. 02. 2009 – Stališče IAS o slovenski energetski politiki
STALIŠČA IAS O SLOVENSKI ENERGETSKI POLITIKI

IAS 06. 12. 2010 – Stališča Tehnološka avtocesta: konsenz za inovativno Slovenijo
Tehnoloska avtocesta konsenz o inovativni Sloveniji