Prispevki članov

LETO 2019

Analiza – Inovacijski sistem Slovenije

Letopis

LETO 2018

Razumevanje inovacijskega procesa v Sloveniji

LETO 2017

INOVACIJSKI SISTEM SLOVENIJE

Analiza trajnostnega razvoja Slovenije

Analiza visokošolskega izobraževanja v Sloveniji

Analiza raziskovalno-razvojne dejavnosti, inovacij in podjetništva v Sloveniji

LETO 2016
PRIPOROČILA IAS ZA PRENOVO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI
Priporocila IAS za prenovo tehniskega izobrazevanja v Sloveniji

LETO 2015
”Slovenska Strategija Pametne Specializacije”
SPS_10_7_2015

”Stališča in pobuda IAS za model pametne specializacije in izbire problemskih domen in prioritetnih (nišnih) projektnih / produktnih smeri”
Stalisca in pobuda IAS za Model pametne specializacije.

“STALIŠČA IAS DO RAZVOJA ENERGETIKE V SLOVENIJI DO LETA 2030 S POGLEDOM DO 2050”
Stalisca energetika.

ZAPISNIKI SEJ IZVRŠNEGA ODBORA (IO) IAS 2015
Zapisnik 5. seje IO 15_12_2015.

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE IAS 2015
Zapisnik skupscina 2015.

Leto 2014
IZHODIŠČA ZA INŽENIRSKE KRITERIJE
Izhodisca_za_inzenirske_kriterije IAS

ANALIZA STANJA NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI, INOVACIJ IN RAZVOJNIH DOSEŽKOV V SLOVENIJI 2014
Analiza visokošolskega izobraževanja v Sloveniji
IAS_Izobrazevanje

Analiza raziskovalno-razvojne dejavnosti, inovacij in podjetništva v Sloveniji
IAS RRDIP 2014.

ZAPISNIKI
ZAPISNIKI SEJ IZVRŠNEGA ODBORA (IO) IAS 2014
Zapisnik 1. seje IO 2014.
Zapisnik 2. seje IO 2014.
Zapisnik 3. seje IO 2014.
Zapisnik 4. seje IO.
Zapisnik 5. seje IO IAS.
Zapisnik 6. seje IO.

ZAPISNIKI SEJ RAZREDOV
Zapisniki sej znanstvenoraziskovalnega razreda
Zapisnik_seje_ZR_razreda_4__6__2014_SP
Zapisniki sej razvojno-poslovnega razreda
Zapisnik_seje_razvojno_poslovnega_razreda_IAS_11__6__2014

ZAPISNIK SKUPŠČINE IAS 2014
Zapisnik_Skupscine_IAS_2014

Leto 2012
Zbornik okrogle mize “Tehnološka avtocesta – konsenz za inovativno Slovenijo”
Zapisnik_Skupscine_IAS_2014

Prof. dr. Peter Glavič
Strategija pametnega, vzdržnega in vključujočega razvoja Slovenije
IAS_Strategija_razvoja

Prof. dr. Igor Emri
Mnenje IAS o stanju v Sloveniji in nekaj predlogov za spodbuditev gospodarske rasti
IAS_Strategija_razvoja

Leto 2011
Zbornik
okrogle mize “Tehnološka avtocesta – raziskovalci v gospodarskem razvoju”
okrogle mize “Tehnološka avtocesta – Znanje! Univerze, inštituti, razvojna podjetja”
Zbornik_IAS_2011

Leto 2010:

Inženirska akademija Slovenije
Teze za okroglo mizo Slovenija: inovativna družba brez inženirjev
IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO 23_4_2010

Dr. Matjaž Lukač
Slovenija: inovativna družba brez inženirjev?
UVODNI GOVOR PREDSEDNIKA IAS NA OKROGLI MIZI

Leto 2009

Dr. Matjaž Lukač
Prepad med centri odličnosti in prioritetnimi usmeritvami gospodarstva
12. oktobra 2009
LUKAČ CENTRI ODLIČNOSTI

Prof. dr. Peter Glavič:
Analiza razvoja visokega šolstva v Sloveniji 2008
ANALIZA RAZVOJA VISOKEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI 2008

Prof. dr. Peter Glavič:
Raziskovalno-razvojno-inovativni dosežki Slovenije 2008
RAZISKOVALNO RAZVOJNO INOVATIVNI DOSEŽKI SLOVENIJE 2008

Prof. dr. Borut Mavko:
Nagovor novega predsednika o nalogah IAS v letu 2009
NAGOVOR NOVEGA PREDSEDNIKA O NALOGAH IAS V LETU 2009

Leto 2007
Prof. dr. Peter Glavič
Nacionalni program visokega šolstva za obdobje 2006-2010
NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA 2006_2010