Pravni Okviri

Pravni okviri

Pravni okviri delovanja IAS so:

1. Zakon o Inženirski akademiji Slovenije, ki je bil sprejet 23. novembra 2006,
objavljen v UL RS dne 7. 12. 2006:

ZIAS

2. Statut Inženirske akademije Slovenije, ki je bil sprejet na konstitutivni seji SKupščine IAS
dne 10. aprila 2007 ter Spremembe in Dopolnitve statuta IAS, ki so veljavne od 17. julija 2014
in Spremembe in dopolnitve, ki so veljavne od 5. septembra 2017:

Statut IAS 2017

3. Pravila o volitvah članov IAS, ki so bila sprejeta na seji skupščine 27. februarja 2018:

Pravila o volitvah članov IAS 2018

4. Akt o sistemizaciji delovnih mest v IAS

IAS je na dopisni skupščini 8. novembra 2019 sprejela nov Akt o sistemizaciji delovnih mest v IAS:

Akt o sistemizaciji delovnih mest IAS