Glavni tajnik

IAS ima glavnega tajnika, ki ga skupščina izvoli za triletni mandat. Kandidata za tajnika IAS predlaga predsedstvo IAS. Glavni tajnik je Stane Pejovnik.