Komisija za izvolitve

Komisija za izvolitve 

Naloga komisije je, da pri volitvah članov:

  • preveri pravilnost in ustreznost predlogov kandidatov;
  • posreduje listo ustreznih kandidatov razredoma;
  • po predstavitvi kandidatov od predlagateljev in razpravi na razredih pripravi predlog skrajšane liste kandidatov za potrditev v razredih.

Komisijo sestavljajo:

Marko Topič, predsednik

Anton Bergant

Ilija Dimitrievski

Janez Grum

Jadran Lenarčič

Janez Pirš