Izvršni odbor

Izvršni odbor ima 9 članov in ga sestavljajo:

– trije člani predsedstva,
– trije člani, ki jih izvoli skupščina IAS,
– oba predstojnika razredov po položaju,

– glavni tajnik po položaju.

Sedanji izvršni odbor sestavljajo:
Mark Pleško, predsednik
Anton Bergant, podpredsednik
Matjaž Mikoš, podpredsednik

Hubert Kosler
Bojan Mohar
Peter Venturini

Tamara Lah Turnšek, predstojnica znanstvenoraziskovalnega razreda
Jurij Franc Tasič, predstojnik razvojno-poslovnega razreda

Stane Pejovnik, glavni tajnik