Predstavitev

Ustanovitev Inženirske akademije Slovenije sega v leto 1995. Skupina slovenskih znanstvenikov s področja tehniških in naravoslovnih znanosti ter uglednih inženirjev, članov društva SATENA, je 21. junija 1995 ustanovilo Inženirsko akademijo Slovenije (IAS) z namenom, da se ustvari platforma za politiko in formiranje razvojnih perspektiv proizvodnih industrij, znanstvenih in tehnoloških raziskav ter kvalitetnega inženirskega in menedžmentskega študija v Sloveniji. Na tej ustanovitveni manifestaciji je bil prisoten prof. dr. Gunar Solenius, predsednik Švedske kraljeve akademije tehniških znanosti, prve na svetu.

Akademija je delovala pod okriljem društva SATENA enajst let. Po dolgoletnih prizadevanjih vseh članov akademije je vlada RS predlagala in Državni zbor nato v novembru 2006 sprejel zakon o Inženirski Akademiji Slovenije (ZIAS, št. zakona 127/2006). Tako je akademija postala avtonomna pravna oseba javnega prava z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi.

Vsako drugo leto akademija lahko izvoli nove člane. V letu 2018 ima akademija skupno 64 rednih in izrednih članov ter 2 častna člana.