O nas

Skupina slovenskih znanstvenikov s področja tehniških in naravoslovnih znanosti ter uglednih inženirjev, članov društva SATENA (Slovensko Akademijsko Tehnično-Naravoslovno Društvo) je 21. junija 1995 ustanovila INŽENIRSKO AKADEMIJO SLOVENIJE (IAS) z namenom, da se ustvari platforma za politiko in formiranje razvojnih perspektiv proizvodnih industrij, znanstvenih in tehnoloških raziskav in kvalitetnega inženirskega študija v Sloveniji. Na tej ustanovitveni manifestaciji je bil prisoten prof. dr. Gunar Solenius, predsednik Švedske kraljevske Akademije tehniških znanosti, ki je bila kot prva Inženirska Akademija na svetu ustanovljena z enakimi cilji že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.

Z izvolitvijo inženirskih in raziskovalnih kadrov, ki so se izkazali z izrednimi rezultati dela v industriji, znanosti in izobraževanju, v članstvo IAS bo naša država izražala pomembna priznanja tem Slovencem za njihov vitalni doprinos k ustvarjanju gospodarske moči in bogastva našega naroda in s tem h krepitvi naše nacionalne samobitnosti.

Odločanje o pomembnih vprašanjih industrijskega razvoja ter oblikovanje smernic industrijske politike Slovenije je dejavnost kompetentnih strokovnjakov, ki bodo s svojimi prispevki v okviru IAS ter v sodelovanju s SAZU in drugimi inženirskimi akademijami v svetu prispevali k realizaciji razvoja slovenskega gospodarstva v pogojih agresivne konkurenčnosti na globalnih tržiščih.

Ena od glavnih prioritet IAS bo torej, da s kvalitetnim delovanjem prispeva k utrjevanju naše industrijske identitete. Proizvodne industrije, ki ustvarjajo nove proizvode in tehnologije, doprinašajo levji delež k nacionalnemu bogastvu in s tem odločujoče krepijo življenjski standard njenih državljanov. Zato bo revitalizacija naših industrij, ki jih je tranzicija spravila na kolena, razgradila in razprodala, življenjskega pomena za rast naše gospodarske moči in naše enakopravnosti v evropskem prostoru.

S posebno pozornostjo in aktivnim delovanjem bo IAS pospeševala uporabo raziskovalnih rezultatov v razvoju novih inovativnih proizvodov in tehnologij. Te bodo omogočile proizvodnji s področij kemijskega inženirstva, elektronike, informacijske tehnologije, računalništva, mehatronskih sistemov, strojništva, gradbeništva, lesne, tekstilne, farmacevtske, usnjarske in prehrambene industrije kvalitetno in konkurenčno proizvodnjo novih visoko-tehnoloških proizvodov.

Člani IAS bodo s tvornimi predlogi sodelovali pri oblikovanju prioritetnih smeri znanstvenih in tehnoloških raziskav, ki jih bo morala vlada v prihodnje obvezno financirati.

Izobraževanje inženirskih kadrov je naslednja pomembna prioriteta, ki se ji bo posvetila IAS. Sodelovanje pri strukturiranju relevantnih izobraževalnih inženirskih programov za prihodnost je ena ključnih nalog naše Akademije.

V letu 2000 je bila IAS sprejeta v Svetovno Zvezo Inženirskih Akademij (CAETS), s sedežem v Washingtonu. V letu 2008 je bila IAS sprejeta tudi v Euro-CASE, The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering, ki združuje nacionalne inženirske akademije iz 23 evropskih držav. S tem se nam je odprla pot za intenzivno sodelovanje z najpomembnejšimi tovrstnimi organizacijami v svetu.

Zelo pomembno dejstvo je tudi, da smo pričeli z našo častitljivo Slovensko Akademijo Znanosti in Umetnosti (SAZU) aktivno sodelovati na vseh pomembnih področjih znanosti in tehnologije za dobro našega slovenskega naroda.
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 23. novembra 2006 sprejel zakon o Inženirski akademiji Slovenije. V njem je podrobno opredelil vlogo IAS kot nacionalne institucije, ki združuje voljene člane iz tehniških ved javne raziskovalne sfere, gospodarstva in tehnološkega razvoja.