Predstavitev izrednih članov

Janez BEŠTER

Osebni podatki: rojen leta 1955, Zg. Besnica
Izobrazba: 1995, doktorat znanosti, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL)
Področja dejavnosti: telekomunikacije, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), komunikacijska omrežja in storitve, multimedija, IKT v izobraževanju in e-izobraževanju
Zaposlitev/kariera: 2008–, redni profesor, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL); predstojnik Laboratorija za telekomunikacije (LTFE); 2001–, član senata FE UL; 2007, gostujoči profesor, TU Graz; pobudnik, ustanovni član in predsednik projektnega sveta Tehnološke mreže ICT; ustanovni član Centra odličnosti IKT in Kompetenčnega centra OpComm; predsednik programskega sveta Mobitelove akademije; član raziskovalne skupine Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah; predsednik programskega sveta Hevreka!; strokovni koordinator platforme eMobilnost; podpredsednik Zveze za tehnično kulturo Slovenije; pobudnik in ustanovni član Visokošolskega inovacijskega središča – Tehnološki Design Center; član upravnega odbora testnega laboratorija Sintesio.
Objave: več kot 610 del, od tega 16 izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah z SCI ter raziskovalnih del v obsegu več kot 290 enot; 9 citatov; 13 patentnih prijav in 1 patent; mentor več kot 200 diplomantom, 47 magistrandom in 11 doktorandom; član mednarodnih odborov strokovnih organizacij IEEE Communications Society, IEEE Computer Society, IEICE, IFIP, AAATE, AACE, ACM, Telemenagement Forum
Zaposlen: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Japec JAKOPIN

Osebni podatki: rojen leta 1951, Brežice
Izobrazba: 1980, doktor, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (MF UL), Interna klinika in Inštitut za fiziologijo
Področja dejavnosti: industrijsko oblikovanje in inženiring v navtiki. Tehnologije kompozitnih materialov. Hibridne tehnologije.
Zaposlitev/kariera: 1976–1983, Fiziološki inštitut Medicinske fakultete v Ljubljani; 1983–, soustanovitelj J&J Design; 1988–1990, direktor prodaje in marketinga Jeanneau, Francija; 1990–, soustanovitelj Seawayja. Z bratom Jernejem avtor 260 navtičnih projektov, na podlagi katerih je bilo izdelanih pri 60 ladjedelnicah v 28 državah več kot 60 000 jadrnic in motornih jaht v vrednosti več kot 3 mrd. EUR.
Nagrade in priznanja: 38 nagrad Barka leta v 9 državah, številne nagrade za inovacije in oblikovanje po svetu
Objave in drugo: 65 znanstvenih del s področja kardiologije
Zaposlen: samozaposlen

Borut KELIH

Osebni podatki: rojen leta 1958, Jesenice
Izobrazba: 1988, magister elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL)
Področja dejavnosti: biokibernetika, elektronika, elektrotehnika, LED-tehnologija
Zaposlitev/kariera: 1982-1990, raziskovalec na Institutu “Jožef Stefan” (IJS); 1991-2008, ustanovitelj in generalni direktor družbe LEA, d. o. o.; 2008-, svetovalec direktorja, partner družbe LEA, d. o. o.
Nagrade in priznanja: 1981, Prešernova nagrada za študente; 2006, Gorenjska gazela za najboljše hitro rastoče podjetje v regiji; pečat občine Radovljica za prispevek pri odpiranju delovnih mest in prispevek h gospodarskemu napredku občine
Objave in drugo: 3 znanstveni članki; 10 referatov na mednarodnih konferencah; 1 poglavje v knjigi; 9 patentov; ustanovitelj in direktor podjetja LEA, d. o. o., podjetja za razvoj in aplikacije elektronske in programske opreme z lastnim razvojnim oddelkom; podjetje razvija in proizvaja elektronske naprave, kot so: elektronske tečajne liste za banke, digitalne ure, športni semaforji, sistemi za obveščanje potnikov v prometu, LED-prikazovalniki za vodenje prometa, za parkirišča in mobilno prometno signalizacijo
Zaposlen: LEA, d. o. o., Lesce in LEAN, d. o. o., Lesce
Povezava na osebno bibliografijo COBISS

Hubert KOSLER

Osebni podatki: rojen. l. 1959 v Ljubljani
Izobrazba: 1983, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, naziv: univ. dipl. ing
Področja dejavnosti: vodenje projektov, postavitev in vodenje proizvodnega podjetja za proizvodnjo robotskih celic v Ribnici, postavitev orodjarne s CAD/CAM podporo, implementacija vitke proizvodnje (Lean), sodelovanje pri razvoju triangulacijskega sistema za robotsko sledenje zvarnega roba, razvojno delo na področju Laserske robotske celice za 3D rezanje in varjenje, integracija industrijskih robotov za potrebe daljinskih laserskih obdelovalnih procesov s podporo adaptivnih sistemov
Zaposlitev/kariera: Od leta 1985 do leta 1988 ISKRA AVTOMATIKA TOZD AVN vodja projektov, od 1988 do 1990 pomočnik stečajnega upravitelja in vodja oddelka za inženiring v TOZDA AVN v stečaju, od 1990 soustanovitelj in direktor firme MOTOMAN ROBOTEC Ribnica (danes se firma imenuje YASKAWA SLOVENIJA d.o.o.), od 1996 soustanovitelj in direktor proizvodne firme YASKAWA RISTRO Ribnica, od leta 2009 do danes član upravnega odbora YASKAWA EUROPE GmbH, od 2010 direktor firme YASKAWA CZECH s.r.o. v Pragi
Nagrade in priznanja: Nacionalno srebrno priznanje 2013 za inovacijo Robotska varilna celica s sistemom strojnega vida MotoSENSE, Nagrada GZS 2013 za izjemne gospodarske dosežke, regijski finalist za Gazele 2012 in 2013
Objave /Inovacije: Soavtor številnih strokovnih člankov in znanstvenih prispevkov v zvezi z robotiko, postavitev prve Laserske robotske celice za 3D rezanje in varjenje – skupaj z Fakulteto za strojništvo Ljubljana; razvoj Laserskega sistema za REMOTE LASER WELDING za ROBOTSKE INTEGRACIJE
Vodstvene izkušnje: vodenje in izvedba projektov, pomočnik stečajnega upravitelja, vodja oddelka za inženiring, soustanovitelj in direktor firme MOTOMAN ROBOTEC Ribnica (danes se firma imenuje YASKAWA SLOVENIJA d.o.o.); soustanovitelj in direktor proizvodne firme YASKAWA RISTRO Ribnica, član upravnega odbora YASKAWA EUROPE, direktor firme YASKAWA CZECH s.r.o. v Pragi,
Zaposlen: Yaskawa Slovenija d.o.o., Lepovče 23, Ribnica

Marjan MAČKOŠEK

Osebni podatki: rojen leta 1954, Celje
Izobrazba: 1982,univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Visoka tehniška šola Maribor
Področja dejavnosti: CNC-tehnologija, avtomatizacija, robotizacija, poslovodenje, usposobljenost za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb
Zaposlitev/kariera: 1981–1984, vodenje in uvajanje NC-tehnologij; 1984–1989 vodenje organizacijske enote priprave proizvodnje; 1989–1991, direktor proizvodnje industrijske opreme; 1991–1996, direktor podjetja ŽŠ – ITRO, d. o. o.; 1996–1997, član uprave SŽ Metal Ravne, vodenje PE Štore; 1997–1998 tehnični direktor SŽ Jeklo Štore; september 1998–, glavni direktor SŽ Jeklo Štore (danes Štore Steel, d. o. o.);
1989–1991, sodelovanje pri reorganizaciji Železarne Štore v samostojna podjetja;
1990–1997, sodelovanje pri sanaciji in prestrukturiranju podjetij Slovenskih železarn;
1997–1999, sodelovanje pri sanaciji in privatizaciji podjetja SŽ Jeklo Štore; 2003–2007, razvoj Štore Steel, d. o. o., v uspešno globalno podjetje; član upravnega odbora Regionalne zbornice Celje; član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS); predsednik upravnega odbora Združenja kovinskih materialov pri GZS; 2008–, član IAS
Nagrade in priznanja: 1977, najboljši diplomant občine Celje (diploma I. stopnje); 1978–1991, prejemnik več priznanj in nagrad za inovacije; 2012, nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke;
Zaposlen: Štore Steel, d. o. o., Štore

Marko MARINČEK

Osebni podatki: rojen leta 1963, Ljubljana
Izobrazba: 1989, diploma, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani; 1991, magisterij, Univerza Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija; 2000, doktorat, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani; 2013, Executive education program, Univerza Chicago Booth School of Business
Področja dejavnosti: fotonika, fizika laserskih izvirov, vodenje projektov, organizacija in koordinacija razvojno/raziskovalnih procesov
Zaposlitev/kariera: 1989–, Fotona, d. d., direktor razvoja; 1993, Univerza Johns Hopkins; Center za nedestruktivno vrednotenje materialov (gostovanje); 2001–2012; Institut »Jožef Stefan« (delno), Odsek za kompleksne snovi, raziskovalni sodelavec
Nagrade in priznanja:
Objave in drugo: 20 znanstvenih člankov; 17 objavljenih prispevkov na konferencah; somentor 6 diplomantom; somentor 5 doktorandom; 5 podeljenih patentov (mednarodnih); vodenje številnih komercialno uspešnih projektov s področja laserskih sistemov za medicinske in obrambne namene
Zaposlen: Fotona, d. d.

Drago MATKO

Osebni podatki: rojen leta 1947, Trbovlje
Izobrazba: 1971, univerzitetni diplomirani inženir; 1973, magister; 1977, doktor, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL); 1980–1982, 1984, 1985 in 1986 (skupaj 30 mesecev), podoktorsko izpopolnjevanje na Institutu za regulacijsko tehniko v Darmstadtu, Nemčija
Področja dejavnosti: avtomatika
Zaposlitev/kariera: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL): 1971–1973, mladi raziskovalec; 1973–1977 asistent; 1977–1982, docent; 1982–1988, izredni profesor; 1988–, redni profesor; 1991–1993, prodekan za pedagoško delo; 1996–2004, predstojnik Katedre za avtomatiko; pobudnik in ustanovni član Društva avtomatikov Slovenije; 1992–1996, predsednik Društva avtomatikov Slovenije; 1995–1996 (9 mesecev) in 2003–2004 (6 mesecev), gostujoči raziskovalec na Inštitutu za vesoljske in astronavtične znanosti, Tokio, Japonska; 1996–, gostujoči profesor na univerzah v Gelsesnkirchnu, Nemčija; Bahii Blanci, Argentina; Tuzli, BIH
Nagrade in priznanja: 1972, Prešernova nagrada za študente; 1973, nagrada Vratislava Bedjaniča; 1989, nagrada Ministrstva za znanost in tehnologijo; 2000, Vidmarjeva nagrada FE UL za pedagoško delo; 2003, Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke
Objave in drugo: bibliografija Cobiss: 479 zapisov, od tega 61 izvirnih znanstvenih člankov in 114 zapisov iz časov, ko se bibliografija še ni sistematično vodila; 2 knjigi pri založbi Prentice Hall
Zaposlen: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Povezava na osebno bibliografijo COBISS

Milan MEDVED

Osebni podatki: rojen leta 1960, Celje
Izobrazba: 1994, doktor, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (NTF UL), Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
Področja dejavnosti: energetika, energijski viri, preskrba z energijo, energetsko rudarstvo, proizvodnja električne energije in trgovanje z njo, ekološki in socialni vidiki rudarjenja, prestrukturiranje premogovne industrije, podzemno rudarjenje, širokočelno odkopavanje premoga, jamomerstvo, rudarske škode
Zaposlitev/kariera: 1992–1999, direktor Raziskav in razvoja v Premogovniku Velenje; 1999–2001, član poslovodnega organa v Premogovniku Velenje; 2001–2005, poslovni direktor – član poslovodstva v Holdingu Slovenske elektrarne, d. o. o.; 2005–2007, namestnik generalnega direktorja v Holdingu Slovenske elektrarne, d. o. o.; 2007–2011, direktor Premogovnika Velenje, d. d.; 2011–, predsednik uprave Premogovnika Velenje, d. d.; 1996–, član Slovenskega nacionalnega komiteja World Energy Council; 2003–2010, predsednik Energetske zbornice Slovenije; 2004–, član Sveta za energetiko pri SAZU; 2007–, višji predavatelj za področje geotehnologije in rudarstva na NTF UL; 2008–, član IAS; 2008–2011, član Strateškega sveta za energetiko Vlade RS; 2009–, docent na Fakulteti za energetiko Univerza Maribor; 2010–2012, predsednik NS DARS, d. d.; 2010–, predsednik NS Cinkarne Celje, d. d.
Nagrade in priznanja: 2005, SNK WEC, nagrada za uresničevanje ciljev na znanstvenoraziskovalnem, podjetniškem in razvojnem področju
Objave in drugo: 14 znanstvenih člankov; 32 objavljenih referatov in vabljenih predavanj
Zaposlen:Premogovnik Velenje, d. d.
Povezava na osebno bibliografijo COBISS

Dragan D. MIHAILOVIĆ

Osebni podatki: rojen leta 1958, Novi Sad, Jugoslavija
Izobrazba: šolanje v Ljubljani; Washingtonu, ZDA; Birminghamu, Velika Britanija; Oxfordu, Velika Britanija; 1979, diploma, University of Oxford, Velika Britanija; 1983, doktor, University of Oxford, Velika Britanija
Področja dejavnosti: fotonika, nanotehnologija in uporaba nanomaterialov in nanosistemov, posebej anorganskih molekulskih nanožic
Zaposlitev/kariera: raziskovalni svetnik na Institutu “Jožef Stefan” (IJS), vodja Odseka za kompleksne snovi; vodja raziskovalne skupine na področju eksperimentalnih raziskav novih nanomaterialov in nanosistemov z zanimivimi kvantnimi lastnostmi; 1982, asistent za fiziko na University of Oxford, Velika Britanija; 2002–, redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF UL) ter na smeri Nanoznanosti in nanotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana; 2004–, prodekan na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana; v Sloveniji je vpeljal nova področja kratkočasovne spektroskopije, eksperimentalne raziskave fulerenov in visokotemperaturnih superprevodnikov in pred kratkim nanoelektroniko.
Nagrade in priznanja: 1988, nagrada Sklada Borisa Kidriča; 1989–1990, Fulbrightova štipendija; 2002, Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke; 2005, vodja najboljše programske skupine v Sloveniji na področju fizike
Objave in drugo: več kot 500 del, od tega več kot 200 člankov v revijah s SCI; 2 članka v Science; 1 članek v Nature; več kot 3300 citatov; 6 patentov, od tega 3 mednarodni
Zaposlen: Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljanii
splet02.izum.si/cobiss/bibliography

Marjan PIPENBAHER

Osebni podatki: rojen leta 1957, Ljubljana
Izobrazba: 1981, diploma Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru (FG UM); 2004–2008, podiplomski doktorski študij na FG UM
Področja dejavnosti: raziskave in razvoj na področju gradbenih konstrukcij (mostov in inženirskih objektov), vodilni in odgovorni projektant najzahtevnejših premostitvenih in drugih inženirskih objektov, predavatelj na FG UM
Zaposlitev/kariera: 1981–1991, Gradis Biro za projektiranje; 1991–, direktor, vodilni in odgovorni projektant v podjetju PONTING, Inženirski biro; 2002–, tudi direktor in raziskovalec v specializiranem konzultantskem podjetju Pipenbaher Consulting Engineers; 2004–, predavatelj na FG UM; 1984–, član Društva gradbenih konstruktorjev Slovenije; 1991–, član International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE); 2001–, član Tehničnega odbora za premostitvene objekte na cestah; 2004–, predsednik Združenja za beton Slovenije (ZBS); 2008–, član IAS
Nagrade in priznanja: 1989, nagrada SDGKJ (Saveza društava građevinskih konstruktora Jugoslavije); 1999, ECCS European Award for Steel Structures za most za pešce preko reke Drave na Ptuju; 2004, zlata plaketa Univerze v Mariboru za izjemne dosežke na področju projektiranja gradbenih konstrukcij in kakovostno delo na pedagoškem področju; 2006, priznanje DRC (Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki) za izredne inženirske dosežke na področju projektiranja premostitvenih objektov in velik prispevek pri razvoju slovenske cestne stroke; 2006, nagrada Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke; več prvih nagrad – zmag na mednarodnih natečajih za projektne rešitve mostov in viaduktov: 1994, Koroški most v Mariboru; 1999, most preko zaliva v Boki Kotorski, Črna gora; 2000, viadukt Črni Kal; 2005, cestni most preko Drave na Ptuju
Objave in drugo: več kot 80 znanstvenih in strokovnih člankov; več kot 30 vabljenih predavanj na simpozijih, kongresih, univerzah in inštitutih doma in v tujini
Zaposlen: Ponting, Inženirski biro, d. o. o.
Povezava na osebno bibliografijo COBISS:
splet02.izum.si/cobiss/bibliography

Tomaž SAVŠEK

Osebni podatki: rojen leta 1964, Novo mesto
Izobrazba: 1989, univ. dipl. inž. elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL); 1992, magisterij FE UL; 1998, doktorat znanosti FE UL; 2006, izpopolnjevanje na Naval Postgraduate School, Monterey, California.
Področja dejavnosti: računalniška obdelava signalov, teorija mehkih (fuzzy) množic, računalniški sistemi za podporo odločanju, simulacijski sistemi bojevanja, operacijske raziskave, strateško upravljanje virov, vodenje razvojno raziskovalnih projektov v avtomobilski industriji.
Zaposlitev / kariera: 1989, Iskra Avtomatika, Energetska elektronika Novo mesto, razvijalec / mladi raziskovalec; 1990-1992, FE UL, mladi raziskovalec iz gospodarstva; 1992-2006, Ministrstvo za obrambo, predavatelj na področju računalništva in informatike, vodja centra za operacijske raziskave, simulacije in analize, direktor sektorja za obrambno planiranje, vodja ciljnega raziskovalnega programa MIR in tehnološkega programa MIR; 2006-, TPV d.d., pomočnik predsednika uprave; 2010-2014, predsednik interesnega združenja Razvojna iniciativa Slovenije; 2008-2010, član strokovnega sveta agencije TIA; 2008-, član Regionalnega razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije; 2007-2012, član strokovnega sveta Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto; 2010-14, član senata Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, 2012-, član upravnega odbora agencije ARRS; 2012-2014, prodekan za izobraževanje na FINI; 2015-, član strateške skupine Slovenija 5.0.
Nagrade in priznanja: 1990, Prešernova nagrada, FE UL; 1998, Srebrna plaketa Centra vojaških šol, Ministrstvo za obrambo; 2000, Srebrna medalja Slovenske vojske; 2000, Certifiacate of Appreciation, Northrup Grumman, ZDA; 2006, NATO Research and Technology Organisation (RTO) – za prispevek pri raziskavah in tehnološkem razvoju v zvezi NATO; 2012, 2013 in 2014, nacionalna Srebrna priznanja GZS za inovacije; 2015, nacionalno Zlato priznanje GZS za inovacije.
Objave in drugo: 4 izvirni znanstveni članki, 1 znanstvena monografija, 2 strokovni monografiji, 12 strokovnih člankov, preko 60 objavljenih predavanj na konferencah, 10 razvojno raziskovalnih projektov za industrijo.
Zaposlen: TPV d.d., Novo mesto

Konrad STEBLOVNIK

Osebni podatki: rojen leta 1951, Celje
Izobrazba: 2007, doktor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI UM), Inštitut za računalništvo
Področja dejavnosti: industrijska elektronika, vgrajeni sistemi, računalništvo in mikroračunalništvo
Zaposlitev/kariera: 1975-1981, razvojni inženir, TV in računalniška periferna oprema v Gorenju, Velenje; 1981-1985, vodja razvoja, mikroračunalniški sistemi v Gorenju, Velenje; 1985–1989, vodja razvoja, računalniška periferna oprema, v Iskri Delta, Ljubljana; 1989–1993, projektni vodja, digitalna TV v Gorenju, Velenje; 1993–2000, vodja razvoja, barvni TV v Elektroniki, Velenje; 2000–2012, vodja razvoja, elektronika za belo tehniko in inteligentni dom, v družbi Gorenje, d. d., Velenje; od 2013 upokojitev
Nagrade in priznanja: 2 nagradi Sklada Borisa Kidriča za izume in tehnične izboljšave; 2003, inovator Gorenja 2003, zlato priznanje GZS za najboljšo inovacijo leta 2012 (skupina inovatorjev Gorenja)
Objave in drugo: 8 znanstvenih in strokovnih člankov; 10 konferenčnih prispevkov; 7 znanstvenih poročil; 2 patenta in 5 prijav.
Zaposlen: upokojen
Povezava na osebno bibliografijo COBISS:
splet02.izum.si/cobiss/bibliography

Peter VENTURINI

Osebni podatki: rojen leta 1966 v Ljubljani
Izobrazba: 1996, doktor kemijskih znanosti, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani; 2000, MBA (Master of Business Administration), University of Kansas, ZDA
Področja dejavnosti: funkcionalni premazi, uporaba nanomaterialov, nadzorovano sproščanje zdravilnih učinkovin
Zaposlitev/kariera: 1991–1996, asistent podiplomec, Institut »Jožef Stefan«; 1992–1993 raziskovalec, Institute for Polymers and Organic Solids, University of California Santa Barbara (ZDA); 1996–1999, Vodja projekta, Lek, d. d.; 1999–2008, direktor, Kemijski inštitut Ljubljana; 2008 –, pomočnik predsednika Uprave za raziskave in razvoj, Helios Domžale, d. d.; docent za področje tehniške kemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (član Upravnega odbora 2004–2005, predsednik Upravnega odbora 2009–2012); Ustanova Hiša eksperimentov (predsednik Upravnega odbora 2002–12012); Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kemijske industrije (predsednik Sekcije za zaposlovanje in kadre od 2009); Evropska znanstvena fundacija, Standing Committee for Physical and Engineering Sciences (član 2003–2008, član ožje delovne skupine 2005–2008)
Nagrade in priznanja – Krkina nagrada (1990), študentska Prešernova nagrada FKKT (1990), zlato priznanje za inovacijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna enota Ljubljana (2005), Lekov inovator 2005, priznanje Ustanove Slovenske znanstvene fundacije za leto 2007, zlato priznanje za inovacijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije (2012), srebrno priznanje za inovacijo, Gospodarska zbornica Slovenije (2012)
Objave in drugo: 25 znanstvenih člankov, h-indeks = 11, 3 patenti, mentor 3 doktorandom (1 delovni) in 2 magistrandoma (1 delovni)
Zaposlen: Helios Domžale, d. d.
Povezava na osebno bibliografijo COBISS:
izumbib.izum.si/bibliografije/Y20140813103249-12363.html

Jure ZUPAN

Osebni podatki: rojen leta 1943, Ljubljana
Izobrazba: 1972, doktor, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo (oddelek za fiziko) Univerze v Ljubljani; 1975, znanstveno izpopolnjevanje na ETH v Zürichu, Švica; 1978, znanstveno izpopolnjevanje na NIH/EPA Bethesda, Maryland, ZDA.
Področja dejavnosti: kemometrija, statistika, nevronske mreže, povezava med strukturami spojin in njihovimi lastnostmi, grupiranje velikega števila kompleksnih podatkov, jezikoslovni problemi (pregibnost slovenskih besed, pomenske mreže), raziskave konteksta besedil.
Zaposlitev/kariera: 1963–1973, asistent na Odseku za keramiko na Institutu »Jožef Stefan« (IJS); 1967–1973, Kemijski inštitut, Ljubljana (KI); 1974–2005 in 2008–, vodja Laboratorija za kemometrijo na KI; 1996–2005, znanstveni svetnik na KI; 1990–1993 in 1998–2000, član Sveta za znanost in tehnologijo (SZT); 1998–, tajnik Častnega razsodišča na znanstvenoraziskovalnem področju; 1998–2000, predsednik Nacionalnega znanstvenoraziskovalnega sveta (NZRS); 2001–2003, podpredsednik NZRS; 2004–2007, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS; 1982, gostujoči profesor na Arizona State University, Tempe, ZDA; 1988–, redni profesor na FKKT UL; 1988, gostujoči profesor na FABI, Vrije Universiteit Brussels, Belgija; 1990–1992, gostujoči profesor (3 mesece letno) na Technische Universität München, Nemčija; 1995, gostujoči profesor na University Rovira i Virgili, Tarragona, Španija, član Evropske akademije znanosti in umetnosti (Salzburg).
Nagrade in priznanja: 1979, nagrada Sklada Borisa Kidriča skupaj s sodelavci Matejem Penco, Markažem Razingerjem in Bojanom Barličem; 1991, Kidričeva nagrada
Objave in drugo: več kot 180 člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah in časopisih; avtor 5 znanstvenih monografij; urednik 2 znanstvenih monografij; urednik in sourednik 2 zbornikov s konferenc; knjiga Nevronske mreže za kemike, ki jo je napisal s prof. Gasteigerjem, je bila prevedena v japonščino (1994) in kitajščino (2000); citiran v bibliografskih bazah z več kot 2 000 SCI-citati; organizator in član programskih odborov precejšnjega števila konferenc; član uredniških odborov 5 revij; 1992–, član uredniškega odbora ACS Book Series on Computers in Chemistry; 2009, monografija Kemometrija in obdelava eksperimentalnih podatkov (v slovenščini).
Zaposlen: Kemijski inštitut, Ljubljana
Povezava na osebno bibliografijo COBISS:
splet02.izum.si/cobiss/bibliography

Robert ŽERJAL

Osebni podatki: rojen 7.1.1950, Branik
Šolska izobrazba: 1973, univ. dipl. ing. tehniške fizike, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani
Področje dejavnosti: vžigalni sistemi motorjev z notranjim zgorevanjem, mehatronski sistemi v avtomobilski industriji, avtomatizacija merilnih in kontrolnih procesov, obnovljivi viri energije in njihovo pretvarjanje, sistemi kakovosti in poslovne odličnosti, projektno vodenje
Zaposlitev/kariera: Iskra Avtoelektrika / Letrika, Šempeter pri Gorici, 1973-1977 pripravnik-razvijalec, 1977-1980 Vodja sektorja za organizacijo in informatiko, 1980-1985 Pomočnik glavnega direktorja, 1985-1990 Glavni direktor, 1990-1993 Pomočnik glavnega direktorja za kakovost, 1993-2011 Direktor Inštituta za električne rotacijske sisteme, 2011- Izvršni direktor za strateški razvoj skupine Letrika, 2008- član Strateškega sveta za tehnološki razvoj RS pri GZS, 2000-2012 član Strokovnega sveta visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega središča VIRS Nova Gorica, 2000- član Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici, 2000- član Programskega sveta Primorskega tehnološkega parka PTP, 2000- član Upravnega odbora tehnološkega centra TECES Maribor, 2011-član Strokovnega sveta RC SiEVA, 2014- član Sveta CO NAMASTE
Inovacije: soavtor vrste inovacij in patentov na področju mehatronskih sistemov in električnih pretvornikov
Vodstvene izkušnje: vodenje velikega podjetja in skupine podjetij, vodenje visokotehnološkega RR podjetja, vodenje RR Inštituta, vodenje inovacijskih projektov, vodenje projektov strateškega razvoja podjetij
Zaposlen: Letrika d.d
Povezava na osebno bibliografijo COBISS:
izumbib.izum.si/bibliografije/Y20140903114822-05225.html