Članstvo

Obrazec za predlaganje kandidatov za izredne člane v znanstvenoraziskovalni razred, 2020

Obrazec za predlaganje kandidatov za izredne člane v razvojno-poslovni razred, 2020

Obrazec za predlaganje kandidatov za redne člane, 2020

IAS ima redne, izredne, častne in dopisne člane. Za izvolitev za člana so določeni minimalni pogoji, ki so navedeni v rubriki “Merila za izvolitev v IAS”.

Člani in članice IAS na slavnostni podelitvi listin Brdo 29. maja 2017

Člani in članice IAS na slavnostni podelitvi listin Brdo, 6. oktober 2014

Člani IAS s predsednikom države na slavnostni podelitvi listin Brdo, 8. oktober 2012

Člani IAS s predsednikom države na slavnostni podelitvi listin Brdo, 8. september 2008