Prof. dr. Marko Topič imenovan za častnega predsednika Društva MIDEM

26. marca, 2021

Redni člani IAS prof. dr. Marko Topič je bil v sredo, 24. marca 2021, na občnem zboru Društva MIDEM imenovan za častnega predsednika društva. Društvo MIDEM je strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale s 35-letno tradicijo.

Profesor Topič je bil v častni naziv imenovan na osnovi izjemnih zaslug pri delovanju in doseganju zastavljenih ciljev društva, tudi, in predvsem v času njegovega rednega predsedovanja društvu v letih 2011−2019. Naj izpostavimo samo njegov bistven doprinos h kakovosti in prepoznavnosti revije Informacije MIDEM s faktorjem vpliva po SCIE. Profesor Topič je glavni in odgovorni urednik revije od leta 2011. V Društvu MIDEM in na mednarodnih konferencah MIDEM s svojimi idejami, organizacijo, novimi izzivi in aktivnostmi sodeluje in prispeva k integraciji slovenske raziskovalne in strokovne dejavnosti s širšega področja elektronike že od začetka svoje profesionalne poti.

Iskreno čestitamo!

Posted in: Novice