Sporočilo za javnost – Skupščina IAS 2021

19. februarja, 2021

Ljubljana, 1. marca 2021 – Inženirska akademija Slovenije (IAS) je na skupščini v torek, 23. februarja 2021 pregledala rezultate dela v letu 2020 in predstavila program za leto 2021. Izvolili so nove izredne, redne, dopisne in častne člane IAS.

Novi častni član je postal profesor Zvonko Fazarinc. Je upokojen zaslužni profesor na Univerzi v Stanfordu. Delal je v Hewlett Packard in je so-razvijalec prvega žepnega kalkulatorja na svetu. Ves čas delovanja v ZDA je sodeloval z generacijami slovenskih raziskovalcev.

Za predsednika IAS – s triletnim mandatom – je bil ponovno izvoljen dr. Mark Pleško. Podpredsednika sta postala dr. Anton Bergant in prof. dr. Matjaž Mikoš.

Za nove izredne člane IAS so bili izvoljeni prof. dr. Mitjan Kalin, prof. dr. Aleksandra Lobnik, Janez Novak, prof. dr. Franc Pohleven, prof. dr. Franc Solina in prof. dr. Igor Škrjanc.

Za redne člane so bili izvoljeni prof. dr. Janez Bešter, prof. dr. Dragan D. Mihailović, in prof. dr. Janez Trontelj.

Za nove dopisne člane (tuji člani) so bili izvoljeni prof. Marjan Gusev, prof. Yassin A. Hassan, prof. Michael Stoecker, prof. Mike Sutton in prof. Martin Winter.

Predsednik IAS, dr. Mark Pleško, je predstavil dosežke IAS v letu 2020. Inženirska akademija Slovenije je v zadnjem letu nadaljevala z aktivnostmi iz preteklih let. Lanske najpomembnejše aktivnosti so bile dodatno še izvajanje projekta SEEIIST o regionalnem centru za protonsko obsevanje rakavih tumorjev za JV Evropo. IAS je izvajala projekt “Advancing the Design of the South-East European International Institute for Sustainable Technologies (SEEIIST)”. Projekt predstavlja gradivo, potrebno za odobritev in izgradnjo regionalnega Centra za terapijo rakavih tumorjev s težkimi ioni (npr. protoni, ogljik), ki bi ga zgradili v regiji zahodnega Balkana z EU sredstvi.

Predsednik je predstavil program dela IAS za letošnje leto, kjer bo poudarek na nadaljevanju dosedanjega dela IAS, kot so aktivnosti pri pripravi stališč IAS do novih zakonov na področju raziskovanja in inovacij ter strateških usmeritev na različnih področjih, organizacija okroglih miz in predavanj ter nadaljevanje priprave dokumentov o inovacijah in energetiki v Sloveniji. Napovedal je sodelovanje IAS v različnih delovnih telesih Vlade RS, IZS, GZS, SATENO, ARRS, ter z delovnimi telesi Ministrstev za gospodarstvo, znanost in izobraževanje, kmetijstvo, okolje, infrastrukturo, kar bo stalnica v delovanju IAS, saj je sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov izjemno pomembno za delovanje inženirjev in uveljavitev družbenega pomena inženirske stroke.

Predsednik je poudaril vlogo Inženirske akademije Slovenije, da deluje kot povezovalni člen med raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter gospodarstvom in državo.

Dr. Pleško je poudaril še: »Pomembna naloga IAS bo izboljšanje statusa in vloge tehnične inteligence v družbi s poudarkom na uveljavitvi inženirstva.«

Posted in: Novice