VABILO ČLANOM NA REDNO LETNO SKUPŠČINO INŽENIRSKE AKADEMIJE SLOVENIJE

1. marca, 2012

Spoštovani člani Inženirske akademije Slovenije!

Vljudno Vas vabimo na
Redno letno skupščino Inženirske akademije Slovenije,
ki bo v
četrtek, 29. marca 2012, ob 16uri
v
Okrogli dvorani v pritličju poslovne stavbe TR/3 na
Trgu republike 3 v Ljubljani

Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
3. Potrditev zapisnika redne letne skupščine 2011
4. Poročilo predsednika o delu IAS v letu 2011
5. Letno poročilo za leto 2011
6. Razrešnica sedanjemu predsedniku in potrditev novega predsednika
7. Volitve novega podpredsednika, nadomestnega člana izvršnega odbora ter rednih in izrednih članov IAS
8. Potrditev sklepa dopisne seje skupščine IAS o Programu dela in finančnem načrtu za obdobje2012/2013
9. Potrditev višine članarine za leto 2012
10. Predlog projektne naloge za pripravo inženirskih kriterijev
11. Razglasitev rezultatov volitev
12. Nagovor novega predsednika IAS
13. Razno

Prof.dr. Jadran Lenarčič
predsednik IAS

Posted in: Arhiv novic