Predsednik IAS je postal prof. dr. Jadran Lenarčič

29. marca, 2011

Ljubljana, 29. marec 2011 – Inženirska akademija Slovenije (IAS) je na skupščini v torek, 29. marca 2011 izvolila novo vodstvo akademije. Predsednik IAS je postal prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan, vlogo podpredsednika pa sta prevzela dosedanji predsednik dr. Matjaž Lukač in prof. dr. Igor Emri.

Na skupščini so člani IAS sprejeli poročilo o delu IAS v letu 2010 in plan dela za leto 2011. Dr. Matjaž Lukač, ki je kot predsednik vodil akademijo v prejšnjem mandatu, je predstavil dosežke IAS na področju ustvarjanja konsenza za inovativno Slovenijo. S projektom Tehnološka avtocesta je IAS podala predlog nacionalnega dogovora o cesti od znanja do razvoja ter ga v javni razpravi povezala z dvema dokumentoma: Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011–2020 (RISS) in Nacionalnim programom za visoko šolstvo (NPVŠ). Inženirska akademija Slovenija predlaga postopen, dvofazni način uvajanja vladnega programa Drzna Slovenija: družba znanja in sedem ukrepov, ki jih je možno enostavno prenesti v izvajanje in so lahko vzvod učinkovitega razvoja in uspešnega uveljavljanja vizije Tehnološke avtoceste Slovenije.

Na skupščini je predsedniški mandat nastopil dosedanji podpredsednik IAS, prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan. V svojem nagovoru je poudaril, da ga veseli, da se vendarle razvija prepričanje, da je razvoj znanosti podlaga tehnološkemu razvoju in tudi obratno. »Ravno različnost in sodelovanje med njima je temelj novih dosežkov na obeh področjih. Vprašujem, kdo drugi lahko bolje predstavlja to povezavo in soodvisnost, kot jo lahko mi, torej člani IAS, s sestavo članstva, s svojim prepričanjem, s svojim delom in medsebojnim sodelovanjem. Pred nekaj dnevi je nek zelo uspešen gospodarstvenik, ki se ga spomnim nekdaj kot kritika slovenske znanosti, izjavil, da ne vidi več razkoraka med znanostjo in gospodarstvom. Ne dvomim, da je k temu prispevalo tudi naše dolgoletno zalaganje na tem področju.«
Dodal je še, da razkorak je in bo še dolgo ostal, a da povedana izjava dokazuje, da se ga da premostiti, če ustvarimo primerne pogoje.

Govor predsednika IAS ob izvolitvi

Posted in: Arhiv novic