Razredi

IAS ima dva razreda, znanstveno-raziskovalni in razvojno-poslovni razred.
Delo v razredu vodi predstojnik, ki ga izvolijo člani razreda z večino glasov vseh članov. Predstojnik je izvoljen za tri leta.
Vsi člani IAS – redni in izredni – so razporejeni v enega od razredov.

Znanstveno-raziskovalni razred sestavljajo:

Tamara Lah Turnšek, predstojnica razreda,
Tadej Bajd,
Ivan Bratko,
Igor Emri,
Robert Dominko,
Denis Đonlagić,
Peter Fajfar,
Matjaž Gams,
Peter Glavič,
Igor Grabec,
Janez Grum,
Ferdinand Gubina,

Mitjan Kalin

Venčeslav Kaučič,
Jože Kobe,
Spomenka Kobe,
Zdravko Kravanja,
Jadran Lenarčič,

Aleksandra Lobnik
Drago Matko,
Borut Mavko,
Dragan D. Mihailović,
Matjaž Mikoš,
Bojan Mohar,
Janez Možina,
Stane Pejovnik,
Tomaž Pisanski,
Dušan Repovš,

Franc Solina
Karin Stana Kleinschek,
Stanko Strmčnik,
Leopold Škerget,
Miha Tomaževič,
Marko Topič,
Jože Vižintin,
Blaž Zupan,
Jure Zupan in
Boris Žemva.

Razvojno-poslovni razred sestavljajo:

Jurij Franc Tasič, predstojnik razreda,
Anton Bergant,
Janez Bešter,
Božidar Brudar,
Ilija Dimitrievski,
Robert Golob,
Marko Jagodič,
Japec Jakopin,
Miha Japelj,
Borut Kelih,
Hubert Kosler,
Aleš Krainer,
Vojteh Leskovšek,
Matjaž Lukač,
Marjan Mačkošek,
Marko Marinček,
Zoran Marinšek,
Milan Medved,

Janez Novak
Boris Orel,
Marjan Pipenbaher,
Janez Pirš,
Mark Pleško,
Boštjan Podobnik,

Franc Pohleven
Stane Rožman,
Tomaž Savšek,
Konrad Steblovnik,

Igor Škrjanc
Adolf Šostar,
Janez Trontelj,
Uroš Ulreb,
Rok Uršič,
Peter Venturini,
Danijel Zupančič in
Robert Žerjal.