Razredi

Razredi

IAS ima dva razreda, znanstvenoraziskovalni in razvojno-poslovni razred.
Delo v razredu vodi predstojnik, ki ga izvoli razred z večino glasov vseh članov razreda. Predstojnik je izvoljen za tri leta.
Vsi člani IAS – redni in izredni – so razporejeni v enega od razredov.

Znanstvenoraziskovalni razred sestavljajo:

Matjaž Gams, predstojnik razreda,
Tadej Bajd,
Igor Emri,
Denis Đonlagić,
Peter Fajfar,
Peter Glavič,
Igor Grabec,
Janez Grum,
Ferdinand Gubina,
Venčeslav Kaučič,
Jože Kobe,
Spomenka Kobe,
Tamara Lah Turnšek,
Jadran Lenarčič,
Drago Matko,
Borut Mavko,
Dragan D. Mihailović,
Matjaž Mikoš,
Bojan Mohar,
Janez Možina,
Stane Pejovnik,
Tomaž Pisanski,
Dušan Repovš,
Karin Stana Kleinschek,
Stanko Strmčnik,
Leopold Škerget,
Miha Tomaževič,
Marko Topič,
Jože Vižintin,
Blaž Zupan,
Jure Zupan,
Boris Žemva in
Iztok Žun.

Razvojno-poslovni razred sestavljajo:

Marko Jagodič, predstojnik razreda,
Anton Bergant,
Janez Bešter,
Božidar Brudar,
Ilija Dimitrievski,
Japec Jakopin,
Miha Japelj,
Borut Kelih,
Hubert Kosler,
Vojteh Leskovšek,
Matjaž Lukač,
Marjan Mačkošek,
Marko Marinček,
Zoran Marinšek,
Milan Medved,
Boris Orel,
Marjan Pipenbaher,
Janez Pirš,
Mark Pleško,
Boštjan Podobnik,
Vasilij Prešeren,
Stane Rožman,
Tomaž Savšek,
Konrad Steblovnik,
Adolf Šostar,
Jurij Franc Tasič,
Janez Trontelj,
Rok Uršič,
Peter Venturini,
Franc Vodopivec,
Danijel Zupančič in
Robert Žerjal.