Predsedstvo

Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva so izvoljeni za triletni mandat.

Sedanje predsedstvo sestavljajo:
Stane Pejovnik, predsednik
Janez Možina, podpredsednik in
Rok Uršič, podpredsednik.