Predsedstvo

Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva so izvoljeni za triletni mandat.

Sedanje predsedstvo sestavljajo:

Mark Pleško, predsednik,
Marko Jagodič, podpredsednik in
Matjaž Mikoš, podpredsednik.