Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS

Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS

Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS ocenjuje kandidature za nove člane IAS.
Komisija preuči predloženo popolno dokumentacijo za nove člane. Komisija pripravi pisni predlog o izvolitvi s povzetkom, v katerem utemelji kandidaturo in predlaga, v kateri razred IAS naj se kandidata uvrsti.

Komisijo sestavljajo:
Peter Fajfar,
Marko Jagodič in
Stanko Strmčnik.