Izvršni odbor

Izvršni odbor (IO)

Izvršni odbor ima 9 članov in ga sestavljajo:
– trije člani predsedstva,
– štirje člani, ki jih izvoli skupščina IAS
– oba predstojnika razredov po položaju.

Sedanji izvršni odbor sestavljajo:
Stane Pejovnik, predsednik,
Janez Možina,
Rok Uršič,
Venčeslav Kaučič,
Anton Bergant,
Matjaž Gams,
Marko Jagodič,
Vojteh Leskovšek,
Peter Venturini.