Predsedniki | Inženirska akademija Slovenije

Predsedniki

Predsednika IAS izvoli skupščina IAS, ki je najvišji organ IAS. Predsednik je izvoljen za tri leta.
Predsedstvo sestavljata poleg predsednika še dva podpredsednika, ki sta izvoljena za 3 leta.