Redni in izredni člani

Redni člani IAS

Tadej Bajd

Anton Bergant

Ivan Bratko
Božidar Brudar
Ilija Dimitrievski
Igor Emri

Peter Fajfar

Matjaž Gams
Peter Glavič

Igor Grabec

Janez Grum
Ferdinand Gubina
Marko Jagodič
Miha Japelj
Jože Kobe
Jadran Lenarčič
Vojteh Leskovšek

Matjaž Lukač

Zoran Marinšek
Borut Mavko

Matjaž Mikoš
Bojan Mohar

Janez Možina
Stane Pejovnik
Janez Pirš
Tomaž Pisanski
Mark Pleško
Stanko Strmčnik
Leopold Škerget
Adolf Šostar
Franc Jurij Tasič
Mihael Tomaževič
Marko Topič
Rok Uršič
Jože Vižintin

Franc Vodopivec

Danijel Zupančič
Boris Žemva

Izredni člani IAS

Janez Bešter

Denis Đonlagić
Japec Jakopin

Venčeslav Kaučič

Borut Kelih
Spomenka Kobe
Hubert Kosler
Tamara Lah Turnšek

Marjan Mačkošek

Marko Marinček
Drago Matko

Milan Medved

Dragan D. Mihailović

Boris Orel
Marjan Pipenbaher
Boštjan Podobnik

Vasilij Prešeren

Dušan Repovš

Stane Rožman
Tomaž Savšek

Karin Stana Kleinschek
Konrad Steblovnik

Janez Trontelj

Peter Venturini
Blaž Zupan
Jure Zupan
Robert Žerjal