Vodenje Evropske tehnološke in inovacijske platforme Fotovoltaika ponovno zaupano članu IAS prof. dr. Marku Topiču

25. september, 2020

Prof. dr. Marko Topič z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko je bil na seji Upravnega odbora Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko (ETIP PV) ponovno izvoljen za predsednika za mandatno obdobje 2020 – 2022. 27 članov Upravnega odbora je izvolilo tričlansko vodstvo: prof. dr. Marko Topič – predsednik in dva podpredsednika – prof. dr. Wim Sinke, vodja sektorja Energy Transition pri TNO na Nizozemskem in Roch Drozdowski-Stehl, generalni direktor IPVF iz Francije. Prof. dr. Topič, ki platformi predseduje od leta 2014, bo vodil ETIP PV že četrti mandat.

Iskreno mu čestitamo!

Evropska tehnološka in inovacijska platforma za fotovoltaiko združuje preko 250 vodilnih strokovnjakov iz industrije, bančništva, zavarovalništva, mednarodnih združenj, nevladnih organizacij ter raziskovalne sfere s področja fotovoltaike, in deluje pod okriljem Evropske komisije znotraj Strateškega energetskega tehnološkega plana (SET-plana), ki združuje 10 evropskih tehnoloških in inovacijskih platform.

Več lahko preberete na www.etip-pv.eu

Posted in: Novice