Vabilo na skupščino

28. januar, 2020

Spoštovane članice in člani Inženirske akademije Slovenije!

Vabimo vas na redno letno skupščino Inženirske akademije Slovenije, ki bo

v četrtek, 27. februarja 2020, ob 16.00 uri v dvorani Kavarna, 1. nadstropje, Best Western Premier Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana.

Dnevni red skupščine:

  1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
  2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
  3. Potrditev zapisnika redne letne skupščine 2019 in dopisnih skupščin v letu 2019
  4. Poročilo o delu IAS v letu 2019
  5. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2019
  6. Pričetek volilnega postopka volitev izrednih, rednih, dopisnih ter častnih članov IAS
  7. Program dela in finančni načrt za 2020
  8. Predlog za podelitev priznanja IAS novinarki ali novinarju, ki je najbolj kakovostno promoviral(a) inženirstvo in znanost v javnih občilih
  9. Razno

Vljudno vabljeni!

Posted in: Novice