Predavanje INŽENIRSKI POGLED NA SMUČARSKE SKOKE

20. marec, 2019

Vljudno vabljeni na predavanje člana IAS prof. dr. Božidarja Brudarja INŽENIRSKI POGLED NA SMUČARSKE SKOKE, ki bo

v sredo, 20. marca 2019 ob 15. uri na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v predavalnici P1, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

Smučarski skoki navdušujejo gledalca z lepoto in doseženo dolžino skoka. Lepota in dolžina skoka pa nista odvisni le  od talenta, od psihomotorike skakalca, ampak predvsem od upoštevanja fizikalnih zakonov in pogojev.

Predavatelj prof. dr. Brudar o tem pravi: »Kot fizik in inženir sem se lotil raziskovanja gibanja smučarjev skakalcev zaradi pomanjkljivih in zavajajočih trditev, ki jih vztrajno ponavljajo komentatorji v medijih in ki ne koristijo razvoju te športne panoge. Gledalec, ki spremlja smučarske skoke preko TV ekrana, se lahko prepriča, da manjše spremembe v hitrosti na odskočni mizi ne povzročijo ustrezne spremembe v dolžini skoka in da je povprečna hitrost skakalcev v zraku praktično enaka za vse. Svoja opažanja sem opisal v knjigi z naslovom ‘SMUČARSKI SKOKI’.«

Na osnovi meritev, ki so jih leta 2006 izvedli za 25 skakalcev na skakalnici v Engelbergu v Švici, bo dr. Brudar v predavanju prikazal, kako je mogoče z enostavnim modelom kvadratnega zakona zračnega upora določiti časovno odvisnost mejne hitrosti in nagiba skakalca v zraku ter poiskati kvantitativne zaključke glede sil in hitrosti pri teh skakalcih. Naslednji korak omogoča, z uporabo ustrezne enačbe gibanja, izračun dolžine skoka na kateri koli skakalnici.

Predavatelj bo predstavil tudi  enačbe, ki  opisujejo gibanje na zaletišču in probleme v zvezi z doskokom na doskočišču. V literaturi, posebej v športni, je to pogosto slabo predstavljeno in ni v skladu z uveljavljenimi principi matematične fizike.

Vse  predstavljene dileme bodo uporabljene kot izhodišče za razmišljanje in za konstruktivne razprave širšega kroga zainteresiranih za ta izredno popularen šport. Predavatelj bo na konkretnih primeril razložil potrebe po nadaljnjem raziskovalnem delu na tem področju, kjer je tudi osnovno inženirsko znanje neobhodno potrebno.

Vljudno vabljeni!

Posted in: Novice