Vabilo na skupščino IAS

17. januar, 2019

Ljubljana, 21. 1. 2019

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Inženirske akademije Slovenije!

Vljudno Vas vabim na redno letno skupščino Inženirske akademije Slovenije,

ki bo v četrtek, 21. februarja 2018, ob 16.00 uri

v dvorani Kavarna, Best Western Premier Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
  2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
  3. Potrditev zapisnika redne letne skupščine 2018
  4. Poročilo o delu IAS v letu 2018
  5. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018
  6. Ugotovitveni sklep o volitvah izrednih, rednih, dopisnih ter častnih članov IAS
  7. Volitve glavnega tajnika
  8. Program dela in finančni načrt za 2019
  9. Sprejetje pravilnika o Zlatem znaku IAS
  10. Razno

  dr. Mark Pleško l. r.     

predsednik IAS

Posted in: Novice