Vabilo na skupščino Inženirske akademije Slovenije

20. januar, 2018

V A B I L O

Spoštovani člani in članice Inženirske akademije Slovenije!

Vljudno Vas vabim na redno letno skupščino Inženirske akademije Slovenije, ki bo v torek, 27. februarja 2018, ob 16.00 uri
v dvorani Kavarna, Best Western Premier Hotel Slon,
Slovenska 34, Ljubljana.

Dnevni red:

Otvoritev in izvolitev organov skupščine
Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
Potrditev zapisnika redne letne skupščine 2017
Poročilo o delu IAS v letu 2017
Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2017
Volitve predsedstva in člana IO
Program dela in finančni načrt za 2018
Sprejetje dopolnil k Pravilom o volitvah članov IAS
Razno

prof. dr. Stane Pejovnik
predsednik IAS

Posted in: Novice