Srečanje predstavnikov IAS z resornim ministrom Gregorjem Golobičem

28. september, 2010

V torek, 28. septembra 2010, je Inženirska akademija Slovenije (IAS) gostila srečanje predstavnikov akademije z resornim ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Gregorjem Golobičem. V pogovoru, ki je sestavni del prizadevanj za projekt Tehnološke avtoceste – akademija ga je predstavila aprila letos, so se predstavniki IAS načelno pozitivno opredelili do izhodišč za Nacionalni program visokega šolstva z delovnim naslovom Drzna Slovenija.

IAS ugotavlja, da je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v izhodiščih Nacionalnega programa za visoko šolstvo (NPVŠ) in Nacionalnega raziskovalnega in inovacijskega programa (NRIP) upoštevalo pomemben del smernic, izoblikovanih v pobudi IAS za nacionalni projekt Slovenska tehnološka avtocesta, v katerega se IAS vključuje kot sogovornik pri operacionalizaciji projekta. Predsednik IAS dr. Matjaž Lukač, je ob tem poudaril: »Ključna je sprememba vrednot. Ne v besedah, temveč v izvajanju. Izhodišča so korak v pravi smeri, saj vodijo k uravnoteževanju vrednotenja uspehov v raziskovanju in izobraževanju. Pri tem gre za povsem preprosto motivacijsko shemo: zdrava ekonomija uspeh meri tudi s prispevkom, ki ga ima posamezen raziskovalni ali izobraževalni dosežek za gospodarsko uspešnost podjetja ali države. Takšen dosežek je vsaj enakovreden objavi v znanstveni reviji.«

Inženirska akademija Slovenije je v zadnjih letih objavila analizo stanja in razvoja visokega šolstva v Sloveniji in opozorila na pereč problem pomanjkanja inženirjev V letu 2008 je pripravila analizo razvoja visokega šolstva v zadnjih letih in predlog ukrepov v naslednjem srednjeročnem obdobju in leta 2009 organizirala posvet o položaju in vlogi inženirjev v Sloveniji. Tega je nadgradil posvet »Inovativna Slovenija: brez inženirjev?« aprila letos, na katerem je IAS predstavila projekt izgradnje Tehnološke avtoceste Slovenije.

IAS ocenjuje, da izhodišča obeh nacionalnih programov podpirajo prizadevanje projekta Tehnološka avtocest in cilja, da Slovenija s prenovljenim sistemom vrednotenja raziskovalnih dosežkov in promocijo prepoznavnosti in ugleda v prihodnjih letih v inženirski poklic pritegne več mladih talentov ter vzpostavi platformo za trajnostni razvoj, temelječ na inovativnosti in tehnoloških prebojih.

Posted in: Arhiv novic