Okrogla miza IAS: Slovenija: inovativna družba brez inženirjev?

26. april, 2010

V petek, 23. aprila 2010, je Inženirska akademija Slovenije (IAS) organizirala okroglo mizo z naslovom Slovenija: inovativna družba brez inženirjev? Sodelovali so mag. Mitja Gaspari, minister za razvoj, mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, Gregor Golobič, minister za znanost in tehnologijo in predsednik IAS dr. Matjaž Lukač, ki je predstavil pobudo za začetek gradnje slovenske tehnološke avtoceste.


Z leve proti desni na odru: prof. dr. Jože Vižintin, tajnik IAS, mag. Mitja Gaspari, minister za evropske zadeve in razvoj, dr. Matjaž Lukač, predsednik IAS, Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ter mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS.

V svojem uvodnem nagovoru je dr. Matjaž Lukač izpostavil: »Menimo, da v Sloveniji potrebujemo nov konsenz za tehnološki razvoj, ki ga delovno lahko poimenujemo projekt slovenske tehnološke avtoceste.« Poudaril je tudi potrebo po prepoznavnosti posebne nagrade kot orodja, ki bo v inženirski poklic pritegnila več mladih talentov in mu dvignila ugled. Minister za razvoj mag. Mitja Gaspari je podprl njegovi pobudi in se nanju navezal z jedrnato predstavitvijo treh ključnih prioritet, ki jih pri svojem delu upošteva vlada RS. Kritično je ocenil prevlado razpisov, s katerimi »…se administracija skrije pred odgovornostjo,« zato je zagovornik spremembe ocenjevanja kakovosti projektov.
Mag. Samo Hribar Milič je opozoril na mit o izvozni uspešnosti slovenskega gospodarstva, v katerem le 100 podjetij ustvari 50 % prihodkov iz prodaje na tujih trgih, 85 % izvoza pa vsega skupaj 800 podjetij: »Temelj vseh strategij bi moral biti tehnološki razvoj.« Dopolnil ga je minister za znanost in tehnologijo Gregor Golobič, ki je izpostavil demografske podatke, ki kažejo strm padec natalitete in posledično krčenje mladih talentov na vseh področjih, ne le tehnološkem: »Treba bo zato razmišljati o pametni imigracijski politiki in prehodu od masovnosti h kakovosti v visokem šolstvu.«
Med zaključke srečanja so bili:
* Na sodobne izzive naj Slovenija odgovori z: razvojem in proizvodnjo novih inovativnih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo.
* IAS predlagamo nacionalni projekt: Slovenska tehnološka avtocesta, v katerem je IAS sogovornik pri operacionalizaciji projekta.
* Po zgledu SAZU naj tudi IAS dobi stalno mesto v vseh ključnih odborih in telesih za znanost in tehnologijo, kot je Svet za znanost in tehnologijo.

Uvodni govor predsednik IAS dr. Matjaža Lukača na okrogli mizi:
UVODNI GOVOR PREDSEDNIKA IAS NA OKROGLI MIZI

Teze za okroglo mizo:

IZHODISCA ZA RAZPRAVO 23.4.2010

Posted in: Arhiv novic